Ondernemer, entrepreneur, intrapreneur, business developer…Wie ben jij?

DIWANIYA | business development professionals

De vervagende grenzen tussen ondernemer- schap en werknemerschap

Binnen het bedrijfsleven zijn medewerkers die ‘business developer’ op hun visitekaartje hebben staan. Een substantieel aantal bedrijven heeft ook een afdeling met de naam ‘Business Development’ of ‘New Business’. Business Development is een begrip dat langzaam aan gewoon wordt in Nederland. Maar vaak nog krijgen we de vraag: Wat doen deze mensen en deze afdelingen? Wat is een business developer? Wat is het verschil tussen een business developer, een ondernemer, entrepreneur en intrapreneur? Hoe verhoudt Business Development zich nu tot de ingeburgerde begrippen als ondernemerschap en entrepreneurship?

Dit artikel gaat daarom over uitleg van huidige visies op de voorgenoemde begrippen en het verband daar tussen.

De ondernemer

Volgens Wikipedia is een ondernemer:

“Een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden”

In economische zin is een ondernemer een persoon die in een tak van handel of bedrijf zelfstandig, voor eigen rekening en risico, werkt. De ware ondernemer kijkt naar wat zijn doel is en besluit daarna wat er nodig is. Sommige mensen zijn ondernemer om geld te verdienen, maar ze zouden ook gewoon ergens in loondienst kunnen gaan als ze daar meer zouden verdienen. Voor anderen hoort het bij hun beroep. Veel huisartsen, tandartsen, apothekers, kunstenaars, artiesten en boeren, kortom “vrije beroepen”, zijn ondernemer. Er is ook een grote categorie mensen die ondernemer zijn omdat ze niet afhankelijk willen zijn van anderen (al zijn ze natuurlijk wel afhankelijk van hun klanten).

Strikt genomen is een ondernemer een eigenaar van een bedrijf. Maar dit zegt nog niets over het ondernemerschap van de eigenaar. Want niet altijd leidt de ondernemer ook zijn onderneming, wordt het doel gehaald of maakt de onderneming winst.

Ondernemerschap

Maar wat houdt ondernemerschap dan eigenlijk in? Vraag het tien ondernemers en je krijgt tien uiteenlopende antwoorden. Howard Stevenson, professor aan de Harvard Business School, heeft 40 jaar geleden een moedige poging tot definitie gedaan. Dit was zijn visie op ondernemerschap:

“Ondernemerschap is het najagen van kansen, zonder acht te slaan op voorhanden zijnde middelen”

Uit deze definitie blijkt dat bij ondernemerschap het gaat om kansen zien, kansen benutten en creëren van waarde voor jezelf als ondernemer en voor je klant en zijn omgeving. De eerste twee begrippen betreffen de ondernemende houding: het zien van kansen en die ook weten te benutten. Die houding kan heel breed worden toegepast. Het laatste begrip heeft betrekking op het runnen van een eigen bedrijf om daarmee uiteindelijk waarde te creëren. Waarde is veel meer dan geld of inkomen alleen. Het gaat vaak om voldoening en erkenning. Om waarde te kunnen creëren is veelal een ondernemende houding nodig: (steeds weer) kansen zien en benutten. Ondernemerschap is een overkoepelende term voor een ondernemende houding en ondernemend gedrag. Een houding van zelfstandigheid, durf, initiatief en creativiteit. Een gedrag dat zich kenmerkt door lef en authenticiteit.

De entrepreneur

Het gaat er dan ook niet om of je ondernemer bent, maar of je ondernemend bent. En dat blijkt veel meer uit het gedrag en competenties dan uit de inschrijving bij de kamer van koophandel. Een ondernemer is niet per definitie ook ondernemend. Een zelfstandig ondernemer is eerder de vakman die geen zin of mogelijkheid heeft om in loondienst te werken. Voor een entrepreneur is het ondernemen zelf een vak: daar ligt zijn kracht en uitdaging. Een ‘entrepreneur’ is dus eigenlijk een ondernemende ondernemer.

De intrapreneur

Moet je een eigen bedrijf hebben om ook ondernemend te kunnen zijn? Nee, natuurlijk niet. Er zijn ook mensen die bij een (groot) bedrijf werken en heel ondernemend zijn. Die (nog) geen eigen bedrijf hebben, maar die ondernemende competenties hebben en heel ondernemend gedrag vertonen. Dit zijn interne ondernemers of met een mooi woord: corporate entrepreneur of intrapreneur. Werknemers die het lef hebben om kansen te zien en te benutten, te ontdekken, te veranderen, nieuwsgierig te zijn. Die geloven dat het glas half vol is, in plaats van half leeg. Die innoveren, die zichzelf en anderen uitdagen en scherp houden. Werknemers die verbonden zijn met zichzelf en met hun omgeving. Werknemers die andere mensen bewegen en een ondernemende mind-set hebben.

En ook al heeft ieder bedrijf een entrepreneur nodig om te starten, voor een gezonde groei zijn ook intrapreneurs nodig die nieuwe projecten aanjagen en die voor de ontwikkeling van het bedrijf andere en onverwachte richtingen inslaan. Het bedrijfsleven heeft steeds meer behoefte aan dit type medewerker. Immers, de omgeving is enorm in ontwikkeling en dat vraagt ook om ondernemerschap op de werkvloer.

De business developer

De business developer is in essentie een intrapreneur of corporate entrepreneur die binnen de grenzen van een bestaande onderneming zich specifiek richt op het ontwikkelen van nieuwe inkomstenbronnen door het in de markt zetten van een nieuwe business of de levenscyclus ervan te verlengen door het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheden. Van het vergroten van het marktaandeel in bestaande markten naar veranderingen van productportfolio, het succesvol creëren of aanboren van nieuwe markten, ontwikkelen van nieuwe business modellen tot het ‘slim’ opschuiven in de waardeketen, fusies en overnames.

Zijn primaire focus is ‘de markt’ en hij moet daarin intern aansluiting houden bij de organisatie. Zijn taken en processen hebben betrekking op de analytische voorbereiding van potentiële groeimogelijkheden, de ondersteuning en de implementatie van de groeimogelijkheden. Het omvat echter niet het maken van besluiten over de strategie en de uitvoering van de groeimogelijkheden.

Als business developer wordt er een zeer pro-actieve houding van hem verwacht. Hij gaat immers op zoek naar nieuwe business of vernieuwing van dé business voor een bedrijf, onderhoudt deze en/of bouwt ze uit. Hierdoor heeft de business developer contact met veel verschillende partijen; zowel met de klant als met externe en interne partners die hem ondersteunen bij de missie. Hij moet goed kunnen samenwerken en kruisbestuiving tussen verschillende disciplines aanmoedigen. Binnen het team moet de business developer zorgen voor open discussies en ook elk teamlid heel goed kunnen motiveren. Business development als functie is dan ook een van de management vacatures waar een sterke commerciële drive en goede communicatieve eigenschappen voor worden gevraagd.

Verder moet de business developer ook over een goed analytisch vermogen en leidinggevende kwaliteiten beschikken, dient tenminste het klimaat in de organisatie te begrijpen, moet flexibel zijn, een visie hebben en goed zijn in het creëren van opties voor het bestuur. Een laatste eigenschap die een business developer nodig heeft is volharding.

Ondernemer, entrepreneur, intrapreneur, business developer. Wie ben jij?