Zet Koers Naar Digitale Transformatie

Door: DIWANIYA | Roy Schütt | 14 november 2018

Innovatie is onmisbaar voor de Nederlandse scheepswerven die de uitdagingen van de markt het hoofd willen bieden en willen groeien. Scheepswerven zijn van oudsher sterk in productinnovatie. Maar met de innovatie van werkprocessen kunnen de werven in de keten zeker nog meters maken.

Procesinnovatie is hét antwoord op de internationale concurrentie. Daarmee gaat het veel verder dan alleen een goede samenwerking tussen werven, (sub)-contractors en zorgen voor zeer klantvriendelijke medewerkers op kantoor.

De wereld is digitaal. Digitalisering gaat over technologie. De data revolutie heeft een weg gevonden in de scheepsbouw en scheepvaart. Nederlandse scheepswerven moeten om relevant te blijven meebewegen in de slag naar een digitale organisatie: de digitale transformatie. Maar overal waar we komen zien we nog veel vraagtekens en onbekendheid met betrekking tot digitalisering die nu volop bezig is in relatie tot digitale transformatie.

Digitaliseren is een eerste stap op weg naar digitale transformatie.

Bij veel werven gaat het bij digitale transformatie, nog vooral om digitalisering van (commerciële) werkprocessen. Digitale transformatie wordt vooral gezien als iets van de CIO of CCO.

De CIO ziet digitalisering als een kans om de eigen werkprocessen kostenefficiënter in te richten. Zo zijn systemen aan boord al in toenemende mate uitgerust met sensoren, en een IP-adres zodat gegevens over de prestaties van specifieke onderdelen verzonden kunnen worden naar de wal. Dit maakt het mogelijk om real-time informatie te genereren, bijvoorbeeld over de status van de operatie, de prestaties van systemen aan boord te genereren en het benodigde onderhoud. Slim onderhoud.

De CCO daarentegen ziet digitalisering als een kans om producten en diensten gemakkelijker aan te bieden aan klanten of om de interactie met klanten te verbeteren. Klantgerichte werkprocessen organiseren is namelijk – naast de traditionele klantvriendelijkheid – de tweede noodzakelijke stap op weg naar een volledig klantgericht bedrijf.

Mits gesteund door het topmanagement is digitalisering van de marketing, sales en klantenservice-interactie én digitalisering van de interne organisatie relatief makkelijk te organiseren. Het gaat om processen die gedigitaliseerd moeten worden. Dat kan door programma matig of projectmatig een team hiermee aan de slag te laten gaan. Het is het neerzetten van tools of platformen om digitale processen mogelijk te maken. Daarna moeten mensen begeleid ermee aan de slag gaan.

Digital-Twin technologie.

De volgende fase in digitalisering van scheepsbouw en scheepvaart is Digital-Twin. Een digitale kopie van een bestaand schip geeft reders, werven en ontwerpers de mogelijkheid om vanaf de wal processen en energiegebruik aan boord te controleren en simulaties te doen bij voorgestelde verbeteringen, dankzij een exacte kopie ervan in de computer.  

Op dit technologie-niveau gaat het om bouwen van systemen die nieuwe technologieën met elkaar verbinden. Het gaat om het verzamelen van gegevens en deze op een nieuwe manier gebruiken. Digitalisering leidt tot meer efficiëntie en kosten besparing in de hele maritieme maakketen – van engineering tot onderhoud.

Digitale transformatie gaat over strategie.

Digitaliseren is een eerste stap op weg naar digitale transformatie. Daarmee is digitaliseren nog niet hetzelfde als digitale transformatie. Digitale transformatie gaat namelijk niet over technologie, maar over strategie en een nieuwe manier van denken. Digitale transformatie gaat over het veranderen van de manier waarop mensen inter-acteren. Het is iets wat consequenties heeft voor de hele organisatie, niet alleen voor de CIO of CCO.

“Wees een Viking in het digitale transformatie tijdperk: wees onbevreesd, wees snel, wees flexibel!”

Digitale transformatie vraagt om een geheel andere cultuur binnen de organisatie en een geheel andere vorm van leiderschap. Een organisatie kan pas echt stappen naar digitale transformatie zetten als het management een duidelijke strategie heeft uitgezet en zelf ook laat zien welke stappen moeten worden gezet. Het management moet leren meer te denken in kansen dan in risico’s en de toekomst centraal stellen.

Economische waarde creatie vanuit een marktoriëntatie perspectief.

Digitale transformatie speelt zich af op procesniveau of organisatieniveau waar het gaat om een transformatie van alles: automatisering, robotica en ‘slimme’ productie plus werkwijzen, kantoren mensen en cultuur. Digitale transformatie draait in wezen om het volledig herinrichten van de onderneming. Werven die een digitale transformatie aangaan, richten zich 100% op de waarde die het oplevert voor de klant, de klant wordt letterlijk centraal gesteld, concurrenten worden als partners gezien, innovatie krijgt alle kans en informatie wordt als een strategische asset beschouwd.

Digitale transformatie begint vaak wel bij het optimaliseren van processen.

Doordat alle informatie ten aanzien van een te maken schip volledig en eenduidig in één digitaal model beschikbaar komt, wordt het ook mogelijk de verschillende productietaken volledig te automatiseren. Denk hierbij aan het lassen van de verschillende compartimenten met robots, het vormen van de huid, het inbouwen van onderdelen en modules en het automatisch hijsen en verplaatsen van de rompdelen. Voorzichtige stappen richting de onbemande werf worden inmiddels gezet. [Hyundai Heavy Industries] De voordelen van de onbemande werf zijn evident. Geen arbeidsongevallen meer, en geen geluids- of stankoverlast omdat de werf in een buitengebied of zelfs op zee kan worden geplaatst. Op deze manier kunnen werven hun toekomst (in elk geval voorlopig) veiligstellen.

Toch rijst ook de vraag wat de mens dan in hemelsnaam moet doen. Aanvankelijk is er nog werk genoeg en kan de mens op termijn misschien zelfs een exoskelet aantrekken om als een superman zij aan zij met de robot te werken. Maar het is maar de vraag of dit op termijn noodzakelijk of wenselijk is. Hoewel het een beetje koffiedik kijken is, zal de rol van de mens als productiemedewerker in de toekomst sterk gereduceerd zijn. Op het gebied van creativiteit, sociale omgang en ‘common sense’ heeft de mens dan echter nog heel veel te bieden.

Nieuwe businessmodellen.

De gevolgen van de verbondenheid van systemen via de Cloud strekken verder dan de grenzen van onze onbemande werf. De meeste scheepsonderdelen worden namelijk helemaal niet op de scheepswerf gemaakt. Omdat straks alle aspecten van het schip in één model zijn vastgelegd, kan relevante informatie veel gemakkelijker in de keten worden gedeeld, om alles tot in detail op elkaar af te stemmen.

Ook hier speelt het slim maken van onderdelen een belangrijke rol. We zien nu al 3D printen overal de kop opsteken. Kijk maar naar de Australische mijnbouwsector. Daar gebruikt een bedrijf een 3D-printer om reserveonderdelen ter plekke te fabriceren. Het draait niet alleen om het maken van grote objecten, maar juist ook om de kleine (machine)onderdelen. Dat is overal mogelijk, ook aan boord. Daarmee verandert dus ook het karakter van het logistieke proces, want onderdelen worden ter plekke gefabriceerd.

Dit ‘vloeibaar’ worden van de keten heeft ook gevolgen voor de businessmodellen. Producenten worden steeds meer een dienstenleverancier. Dit geldt voor de scheepsbouwer die ook verantwoordelijk wordt voor het in de vaart houden van het schip, alsook voor de toeleverancier van subsystemen.

Misschien bestaat er over 20-30 jaar helemaal geen scheepswerf meer. Maar is het een ‘grote-dingen-werf’ Waarom zou je straks die geautomatiseerde werf alleen gebruiken voor schepen als je er ook andere grote of middelgrote objecten kunt fabriceren? Op de werf ontstaan dan allerlei gecombineerde productieprocessen. Het is zelfs mogelijk de materialen ter plekke samen te stellen, al naar behoefte.

Samengevat: Het nog bestaande beeld van hard en zwaar werk zonder mogelijkheden, strookt allang niet meer met de werkelijkheid. Uiteraard wordt er nog gelast, maar de scheepsbouw is inmiddels gegroeid tot een hoogtechnologische industrie. Net als zijn drie voorgangers (de komst van de stoommachine, elektriciteit en de computer), zal ook de digitaliseringsgolf het aangezicht van de scheepswerf en de keten in de komende jaren drastisch veranderen.

DIWANIYA heeft bij vele ondernemingen en bedrijfstakken bewezen om verbeteringen, vernieuwingen en innovaties in het bedrijf vorm te geven en door te voeren.

Wij kunnen u helpen te bepalen waar de kansen liggen, wij ontwikkelen kansen naar concrete commerciële concepten en wij kunnen u ondersteunen bij het gericht doorvoeren van de verandering om uw bedrijf, dienst of product blijvend onderscheidend in de markt te zetten en daadwerkelijk meer geld te laten verdienen. Meer weten? www.diwaniya.nl. Wij horen graag van u.